Design in

Ondersteuning bij de grensoverschrijdende ontwikkeling van de design- en creatiesector

Het project DESIGN IN wil de ontwikkeling van handelszaken in stadscentra verbeteren en boosten met behulp van design. De concrete acties zijn bedoeld voor ontwerpers-designers en de steden Bergen, Doornik, Kortrijk en de Rijselse metropool .

>>> Resultaten

>>> Gids met best pracices en inspiratie “Stadscentra en design, een aantrekkelijke combinatie”

Onze “Gids met best practices en inspiratie” is bestemd voor winkels, ontwerpers-designers, organisaties voor economische ontwikkeling maar ook de steden en stadscentrabeheerders. Hiermee willen we andere regio’s inspiratie geven door onze ervaringen met dit project te belichten. Hierdoor kan iedereen, afhankelijk van de situatie en ambities, zelf de verschillende oplossingen in de eigen regio toepassen. U vindt hier dus meer informatie over het project en de bijhorende acties, het overzicht van de resultaten van de tevredenheidsenquêtes en workshops, de adviezen, de aanbevelingen en de trends, evenals de algemene visie op design en het effect van design op de aantrekkingskracht van stadscentra.

Ontdek in Doornik, Bergen, Kortrijk en Lille alle projecten van DESIGN IN TOWN en DESIGN IN SHOPS op www.designintown.city

Agenda

De hele agenda

WIE ZIJN WIJ?

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling
Meer weten