Home

Resultaten

De start van het project werd vooral gekenmerkt door de uitwerking van de verschillende acties. Via de begeleiding van de werkgroepen kwamen we tot de coördinatie van een grensoverschrijdende werkwijze die door alle partners toegepast wordt. Dankzij deze coördinatie konden ook de verschillende moeilijkheden bij de partners gezamenlijk aangepakt worden en kon de uitwerking verbeterd worden door te kijken naar de ervaringen van elke regio.

De grensoverschrijdende werkwijze werd duidelijk bekrachtigd bij DESIGN IN SHOPS. Enerzijds door middel van een gemeenschappelijke aanpak bij de toepassing, door de sensibilisering op basis van de ervaringen van andere steden, door de selectie die uitgevoerd wordt door een grensoverschrijdende jury met een gemeenschappelijke analysetabel, rekening houdend met het motivatiecriterium om deel te nemen aan het Europese project en de matching van handelaars met designers uit andere regio’s. Op basis van de specifieke werkgroepen voor DESIGN IN SHOPS besloot de grensoverschrijdende jury om 150 dossiers van handelaars goed te keuren, nl: 39 in Doornik, 44 in Bergen, 42 in Kortrijk en 25 in de Rijselse metropool. Na de matching tussen handelaars en designers komen we momenteel aan 40 gerealiseerde dossiers en 61 lopende dossiers. In Kortrijk werd er in september-oktober 2020 een wedstrijdparcours uitgewerkt waarbij de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Vlaamse handelszaken en de Waalse en Franse designers in de kijker gezet werd. In het najaar van 2021 zal er in Bergen en Doornik een gelijkaardige actie opgezet worden.

Voor POP IN STORE werden de acties, na een collectieve denkoefening over de actie CORNER SHOPS en de verduidelijking van de deelnemingsvoorwaarden voor de handelaars en designers, uitgesteld tot 2021. De partners startten reeds een strategische denkoefening over de locaties voor de corner shops, pop-up stores en ontwerpersmarkten. De eerste contacten zijn gelegd in Bergen, Kortrijk en de Rijselse Metropool. In Doornik is een inventaris opgemaakt van de beschikbare commerciële cellen voor de POP IN STORE-operatie. In Rijsel werd op 12 en 13 juni 2021 een grensoverschrijdend DESIGN IN Village geïntegreerd in de Designersmarkt Lambersart.

Na de bepaling van een gemeenschappelijke werkwijze, ondersteund door Designregio Kortrijk, gingen de partners verder met de uitwerking van DESIGN IN TOWN. In Doornik selecteerde de grensoverschrijdende jury de ingrepen die plaats zullen vinden in de vergeten ruimtes en zorgden we voor de kennisgeving. In Bergen zorgden de co-creatieworkshops voor een echte brainstorming rond de problematiek van de winkelstraten en dit resulteerde in de selectie van de te ontwikkelen concepten. Vervolgens kon men via een overheidsopdracht een Frans-Belgisch designerduo selecteren voor de uitvoering van dit project. De eerste installaties, “Mons Cachés” in Mons en “La borne à selfie ‘400 cloches’ in Tournai, zijn in de eerste helft van 2021 van start gegaan. De designprofessionals voor de stad Kortrijk werden geselecteerd en de twee laureaten konden hun installaties plaatsen op twee uitzonderlijke locaties (op de Leie vlakbij de Broeltorens en in een oude roterij in Kuurne). Beiden maken deel uit van een parcours voor het evenement Contrei Live dat bestaat uit 16 artistieke installaties.

De nieuwe website met het adres www.design-in.city is actief. De communicatiemiddelen worden constant aangepast zodat we steeds kunnen zorgen voor meer zichtbaarheid in de winkels, tijdens de verschillende projectoproepen, de persconferentie of de bewustmakingssessies voor de handelaars. Zo werd er een driedelige folder afgedrukt waarin het project en de bijhorende acties voorgesteld worden, evenals een roll-up. Verder zorgden we ook voor een grafische stijl om de winkels te identificeren bij DESIGN IN SHOPS (raamsticker + 3D-element) en bij POP IN STORE (raamsticker). Om de communicatie te intensiveren en dichter bij de gemeenschap van ontwerpers en handelaars te komen, werd een speciale facebookpagina gecreëerd.

De eerste projectresultaten die in 2020 zichtbaar zijn, zijn de ingrepen van designers in de winkels in de deelnemende steden, het eerste parcours in Kortrijk waarbij de handelszaken in de kijker geplaatst worden die hun aantrekkingskracht vergroten dankzij design én de ingrepen in de openbare ruimtes die de bewoners of de toeristen aanspreken. De projecten van de winkeliers in Bergen en Doornik worden voortgezet en moeten deel uitmaken van de wedstrijdroutes die in oktober en november 2021 in Doornik en Bergen worden georganiseerd.