Home

Resultaten

De start van het project werd vooral gekenmerkt door de uitwerking van de verschillende acties. Via de begeleiding van de werkgroepen kwamen we tot de coördinatie van een grensoverschrijdende werkwijze die door alle partners toegepast wordt. Dankzij deze coördinatie konden ook de verschillende moeilijkheden bij de partners gezamenlijk aangepakt worden en kon de uitwerking verbeterd worden door te kijken naar de ervaringen van elke regio.

 

De grensoverschrijdende werkwijze werd duidelijk bekrachtigd bij DESIGN IN SHOPS. Enerzijds door middel van een gemeenschappelijke aanpak bij de toepassing, door de sensibilisering op basis van de ervaringen van andere steden, door de selectie die uitgevoerd wordt door een grensoverschrijdende jury met een gemeenschappelijke analysetabel, rekening houdend met het motivatiecriterium om deel te nemen aan het Europese project en de matching van handelaars met designers uit andere regio’s. Op basis van de specifieke werkgroepen voor DESIGN IN SHOPS besloot de grensoverschrijdende jury om 169 dossiers van handelaars goed te keuren, nl: 43 in Doornik, 48 in Bergen, 42 in Kortrijk en 36 in de Rijselse metropool. Na de matching tussen handelaars en designers komen we momenteel aan 60 gerealiseerde dossiers en 59 lopende dossiers. In Kortrijk werd er in september-oktober 2020 een wedstrijdparcours uitgewerkt waarbij de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Vlaamse handelszaken en de Waalse en Franse designers in de kijker gezet werd. De wedstrijdparcours in Doornik en Bergen werden georganiseerd tussen september 2021 en januari 2022 en boden respectievelijk aan 14 en 11 grensoverschrijdende duo’s van handelaars en ontwerpers-designers de gelegenheid om hun designingrepen en -realisaties voor te stellen.

 

Voor POP IN STORE zijn, na een collectieve denkoefening over de CORNER SHOPS-actie en de verduidelijkingen die aangebracht zijn voor de deelname van winkels en ontwerpers-designers, de acties in de tweede helft van 2021 van start gegaan. De partners hebben een strategische denkoefening uitgevoerd over de keuze van de locaties voor de corner shops, de pop-upwinkels en de ontwerpersmarkten. De eerste contacten werden gelegd in Bergen, Kortrijk en de Rijselse Metropool. In Kortrijk werden in oktober drie corner shops opgezet waar Waalse en Franse ontwerpers-designers hun producten aan de Vlaamse klanten konden tonen. In Bergen is de selectie van winkels en ontwerpers-designers afgerond voor de corner shops die begin 2022 ingericht zullen worden. In Doornik zijn de beschikbare commerciële cellen geïnventariseerd, wat de selectie van twee potentiële ruimtes mogelijk gemaakt heeft. In november 2021 openden twee pop-upwinkels hun deuren en verwelkomden ze 6 ontwerpers-designers uit de verschillende deelgebieden.In Rijsel werd op 12 en 13 juni 2021 een grensoverschrijdend DESIGN IN Village geïntegreerd in de Designersmarkt Lambersart.

 

Na de bepaling van een gemeenschappelijke werkwijze, ondersteund door Designregio Kortrijk, gingen de partners verder met de uitwerking van DESIGN IN TOWN. In Doornik selecteerde de grensoverschrijdende jury de ingrepen die plaats zullen vinden in de vergeten ruimtes en zorgden we voor de kennisgeving. In Bergen zorgden de co-creatieworkshops voor een echte brainstorming rond de problematiek van de winkelstraten en dit resulteerde in de selectie van de te ontwikkelen concepten. Vervolgens kon men via een overheidsopdracht een Frans-Belgisch designerduo selecteren voor de uitvoering van dit project. De eerste installaties, “Mons Cachés” in Mons en “La borne à selfie ‘400 cloches’ in Tournai, zijn in de eerste helft van 2021 van start gegaan. In Doornik werd een tweede installatie « Plantenba(n)k » ingehuldigd op drie verschillende locaties in het centrum. De designprofessionals voor de stad Kortrijk werden geselecteerd en de twee laureaten konden hun installaties plaatsen op twee uitzonderlijke locaties (op de Leie vlakbij de Broeltorens en in een oude roterij in Kuurne). Beiden maken deel uit van een parcours voor het evenement Contrei Live dat bestaat uit 16 artistieke installaties.

 

De website met het adres www.design-in.city is actief. De communicatiemiddelen worden constant aangepast zodat we steeds kunnen zorgen voor meer zichtbaarheid in de winkels, tijdens de verschillende projectoproepen, de persconferentie of de bewustmakingssessies voor de handelaars. Zo werd er een driedelige folder afgedrukt waarin het project en de bijhorende acties voorgesteld worden, evenals een roll-up. Verder zorgden we ook voor een grafische stijl om de winkels te identificeren bij DESIGN IN SHOPS (raamsticker + 3D-element) en bij POP IN STORE (raamsticker). Een toonbankdisplay met uitleg over de POP IN STORE-actie en de grensoverschrijdende context ervan werd toegevoegd aan de communicatie voor de pop-upwinkels en de corner shops.  Om de communicatie te intensiveren en dichter bij de gemeenschap van ontwerpers en handelaars te komen, werd een speciale facebookpagina gecreëerd.

 

Tot op vandaag bestaan de resultaten van het project uit de realisatie van 60 interventies door ontwerpers-designers in de winkels van de betrokken steden; de drie wedstrijdparcours in Kortrijk, Bergen en Doornik waarbij de winkels die hun aantrekkingskracht dankzij design vergroot hebben in de kijker gezet worden; de vijf installaties in de openbare ruimte die inwoners en toeristen aanspreken en de opening van de eerste twee pop-upwinkels en drie corner-shops. De projecten van de winkeliers worden in elke stad voortgezet en moeten deel uitmaken van de nieuwe wedstrijdparcours die in oktober en november 2022 georganiseerd worden. In de loop van het komende jaar zullen ontwerpers-designers van verschillende deelgebieden elkaar afwisselen in de pop-upwinkels in Doornik en in de corner shops in Kortrijk, Rijsel en Bergen. Er zal ook een pop-up-project opgestart worden in Bergen. Bovendien zullen nieuwe interventies van DESIGN IN TOWN de aantrekkingskracht van de stadscentra verder versterken.