Home

Resultaten

DESIGN IN is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject ter ondersteuning van de ontwikkeling van de design-creatiesector. Het heeft geholpen om de ontwikkeling van bedrijven in stadscentra te versterken en te stimuleren door design te integreren.

De start van het project werd vooral gekenmerkt door de implementatie van de verschillende actiemodules:

  • DESIGN IN SHOPS: design gericht op de aantrekkingskracht van een winkel of handelszaak
  • POP IN STORE: promoten van het werk van ontwerpers-designers en hen toestaan de markt aan de andere kant van de helling te testen
  • DESIGN IN TOWN: design gericht op de aantrekkingskracht van een openbare ruimte door middel van co-creatie

Het leiden van werkgroepen maakte het mogelijk om een grensoverschrijdende werkmethodologie te coördineren die door alle partners werd ingevoerd. Deze coördinatie maakte het ook mogelijk om gezamenlijk de moeilijkheden van de partners aan te pakken en de implementatieprocessen te verbeteren door te profiteren van de respectieve ervaringen van elke partij.

De grensoverschrijdende werkmethode werd voor DESIGN IN SHOPS bevestigd. Enerzijds door een gemeenschappelijke uitvoeringsmethodologie, door bewustmaking op basis van de ervaringen van de andere steden, door de selectie op basis van een grensoverschrijdende jury met een gemeenschappelijk analyserooster rekening houdend met het criterium van de motivatie om deel te nemen aan het Europese project en door de kleinhandelaars in contact te brengen met ontwerpers van andere regio’s. De grensoverschrijdende jury heeft 189 kandidaturen van kleinhandelaars aanvaard via werkgroepen die specifiek zijn voor DESIGN IN SHOPS: 50 in Doornik, 50 in Bergen, 48 in Kortrijk en 41 in Lille Metropole. Nadat de winkeliers en ontwerpers op elkaar waren afgestemd, werden 88 projecten voltooid (35 in Kortrijk, 20 in Bergen, 24 in Doornik en 9 in Rijsel). In Kortrijk werden twee wedstrijdparcours georganiseerd in september-oktober 2020 en 2022 om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse winkeliers en Waalse en Franse ontwerpers te benadrukken. Het eerste wedstrijdparcours in Doornik en Bergen werd georganiseerd tussen september 2021 en januari 2022 en stelde respectievelijk 14 en 11 grensoverschrijdende winkeliers/ontwerpers duo’s in staat om hun designcreaties en inrichtingen voor te stellen. Tijdens de tweede wedstrijd, die werd georganiseerd van november tot december 2022, namen 9 winkels in Doornik en 7 in Bergen deel. In Rijsel was er in dezelfde periode een wedstrijdparcours met 9 grensoverschrijdende duo’s.

Voor POP IN STORE gingen de acties van start in de tweede helft van 2021, na een collectieve discussie over de werking van de CORNER SHOPS en de details van de deelname van de winkeliers en de ontwerpers. De partners voerden een strategische evaluatie uit van de keuze van de locaties voor de hoekwinkels, pop-up stores en designermarkten. De eerste contacten werden gelegd in Bergen, Kortrijk en de Rijselse agglomeratie. In Kortrijk werden in oktober 4 corner-shops opgezet, waar Waalse en Franse ontwerpers hun producten konden tonen aan Vlaamse klanten. Een tweede reeks van 6 corner-shops werd opgezet in april en mei 2022, waar Franse en Waalse ontwerpers hun producten konden tonen. In Bergen werd een selectie van winkels en ontwerpers gemaakt met het oog op het opzetten van de corner-shops begin 2022. Deze zijn echter niet voltooid door een gebrek aan personeel voor het project. In Doornik werd een inventaris gemaakt van de beschikbare winkelruimtes, waardoor twee potentiële ruimtes konden worden geselecteerd. In november 2021 openden twee pop-up stores hun deuren en verwelkomden ze in totaal 17 ontwerpers van verschillende kanten, die om beurten hun deuren openden tot de winkels op 20 augustus sloten. In Bergen werd een leeg pand door de stad voorgesteld voor de ontwikkeling van een pop-up store in 2022. De pop-up store ging in november open voor het publiek en bood een assortiment producten van 12 grensoverschrijdende ontwerpers aan. In Rijsel werd een grensoverschrijdend DESIGN IN Village geïntegreerd in de Lambersart Designers’ Market op 12 en 13 juni 2021. In september en oktober 2022 namen 8 ontwerpers deel aan de pop-up store in de Showroom by in Marcq en Baroeul en 24 ontwerpers aan de 5e editie van de MoCo vakbeurs voor mode-, woon- en decoratieprofessionals.

Nadat ze een gemeenschappelijke methodologie hadden aangenomen die gedeeld werd door Designregio Kortrijk, gingen de partners verder met de implementatie van DESIGN IN TOWN. In Doornik werden de ontwerpen die geïnstalleerd in de vergeten ruimtes geselecteerd door de grensoverschrijdende jury en bekendgemaakt. In Bergen werden co-creatieworkshops gehouden om te brainstormen over de problemen van de commerciële assen, wat leidde tot de keuze van de te ontwikkelen concepten. Een openbare aanbesteding leidde vervolgens tot de selectie van een Frans-Belgisch ontwerpteam om het project uit te voeren. De eerste installaties, “Mons Cachés” in Bergen en “La borne à selfie ‘400 cloches'” in Doornik, zagen het levenslicht in de eerste helft van 2021. In Doornik werd een tweede installatie, “Planted benches”, geïnstalleerd op drie locaties in het stadscentrum. De afgelopen zes maanden werden verschillende nieuwe installaties (De Kubus, Jeu de lumière, L’envol, Elleiba, Les lapins perdus, Les 4 roys tournaisiens, Les Pantins Grimpeurs en de bewegwijzering totems) toegevoegd aan het design parcours, dat is uitgebreid met een mobiele applicatie voor bezoekers. Deze applicatie bevat ook een interactieve kaart die bezoekers linkt naar werken in andere steden. Voor de stad Kortrijk werden designprofessionals geselecteerd en de twee winnaars creëerden hun installaties op twee uitzonderlijke locaties (op de Leie bij de Broeltorens en in een voormalige vlasroterij in Kuurne). De installaties maken deel uit van het evenement Contrei Live, dat 16 installaties omvat. In de eerste helft van 2022 werd een co-creatieproces opgestart om een concept voor een “mobiele vitrine” te definiëren. Een model van het uiteindelijke concept werd in oktober gepresenteerd. Dit is de “Gallery”, een modulaire tentoonstellingsruimte die in de openbare ruimte wordt geplaatst en wordt gebruikt om de deskundigheid en creativiteit van de regio op het gebied van design aan het grote publiek te tonen. In Bergen is bewegwijzering in de vorm van totems geïnstalleerd om het winkelend publiek door de verschillende winkelwijken van Bergen te leiden, naar het voorbeeld van die in Doornik.

Om te communiceren over het project en de activiteiten, een website is actief op www.design-in.city. De communicatiemiddelen worden voortdurend aangepast om in de toekomst een grotere zichtbaarheid te garanderen in de winkels, tijdens de verschillende oproepen voor ontwerpers, persconferenties en sensibiliseringssessies voor winkeliers. Er is een drieluik gedrukt waarin het project en de acties worden voorgesteld, evenals een rollup. Er werd ook grafisch werk uitgevoerd om de DESIGN IN SHOPS (raamsticker + 3D-signalisatie) en POP IN STORE (raamsticker) winkels te identificeren. Een toonbankdisplay met uitleg over de POP IN STORE-actie en de grensoverschrijdende context ervan werd toegevoegd aan de communicatie binnen de pop-up stores en corner-shops.  Om de communicatie te versterken en dichter bij de gemeenschap van ontwerpers en winkeliers te komen, is er een speciale Facebook-pagina gemaakt. De pagina publiceert regelmatig nieuws in beide talen over de verschillende initiatieven die in het kader van het project zijn genomen.

Na afloop van het project, is er een gids voor goede praktijken en inspiratie over “Aantrekkelijkheid van stadscentra door middel van design” opgesteld, die kan worden gedownload van de website van het project. De “Gids voor goede praktijken en inspiratie” is bedoeld voor detailhandelaren, ontwerpers, instanties voor economische ontwikkeling, steden en instanties voor het beheer van stadscentra, en is bedoeld om andere regio’s in staat te stellen inspiratie te putten uit de ervaringen van het project en verschillende oplossingen in hun eigen regio te implementeren, afhankelijk van hun situatie en ambities. In het bijzonder vindt u een presentatie van het project en de acties, een samenvatting van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en workshops, adviezen en aanbevelingen, evenals trends en een globale visie op design en de aantrekkelijkheid van stadscentra door design.

Tot nu toe zijn de resultaten van het project 88 interventies door ontwerpers in de winkels van de betrokken steden, 7 wedstrijdparcours in Kortrijk, Bergen, Doornik en Rijsel die de aandacht vestigen op winkels die hun aantrekkingskracht hebben verbeterd door middel van design, 16 installaties in de openbare ruimte die zijn ontworpen om inwoners of toeristen aan te spreken en de opening van 4 pop-up stores en 8 corner-shops. De retailprojecten in elke stad maakten deel uit van de wedstrijdroutes die in 2020, 2021 en 2022 werden georganiseerd. In 2021 en 2022 namen 67 ontwerpers uit verschillende disciplines deel aan de pop-up stores en designermarkten in Doornik, Bergen en Rijsel, en aan de corner-shops in Kortrijk.