Home

Wettelijke vermeldingen

Aanvaarding van de regels van toepassing op het project

Elk bedrijf dat deelneemt aan een actie of een begeleidingstraject informeert zich vooraf over de Europese regels die gelden rond staatssteun. In bepaalde gevallen zal de de-minimisregel toegepast kunnen worden. Het bedrijf zal de nodige aangiftes moeten doen naar de bevoegde nationale belastingdiensten toe overeenkomstig VERORDENING (EU) nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (de-minimisverordening) voor individuele begeleiding. De projectpartners namen het projectbeheer en de uitwerking van het project op.

Ontwerp en uitwerking

Cible Communication
Parc Artisanal de Blegny, 11/13
B-4671 Barchon
Waar ?

Tel. : +32 4 387 87 07
www.cible.be

Financiering

Het project wordt gefinancierd binnen het Europese programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen. Informatie, uitgever en contactgegevens Pierre Wacquier, Voorzitter, IDETA Quai Saint Brice 35, BE-7500 DOORNIK Tel. : +32 69 23.47.01 https://design-in.city/

Inhoud

Alle informatie vermeld op deze website wordt uitgewerkt door de projectpartners (contactgegevens van de projectleider: IDETA, Quai Saint Brice 35, BE-7500 DOORNIK Tel. : +32 69 23.47.01 https://design-in.city/)

Verwerking van uw persoonsgegevens

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? Korte omschrijving :

  • We geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven.
  • We verzekeren u dat u gratis en volledig toegang (raadplegen, wijzigen, schrappen) hebt tot uw gegevens.
  • IDETA, verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens ingezameld via deze website, staat ter beschikking om op al uw vragen te antwoorden via hello@designin.local (of via een schrijven naar het volgende adres: Quai Saint-Brice 35 – BE-7500 Doornik – België)

Inzameling van uw persoonsgegevens

U kan onze website raadplegen en doornemen zonder dat u iets van persoonsgegevens moet opgeven. Via ons contactformulier vragen we u informatie om gemakkelijker te kunnen reageren op één van uw vragen of aanvragen (aanvraag voor contactname of brochures). Zodra we op uw vraag geantwoord hebben, kan het gebeuren dat we uw gegevens zullen bewaren zodat we u, desgevallend, toeristische informatie kunnen bezorgen over onze streek of onze acties. U kan zich hiertegen verzetten door middel van een eenvoudige aanvraag. Zodra u uw gegevens ingeeft, dan bewaren we deze in een bestand (databank) dat enkel door onze diensten geraadpleegd kan worden. We bezorgen uw gegevens op geen enkel moment aan andere bedrijven.

Gebruik van uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens enkel kunnen gebruiken om :

  • te antwoorden op uw aanvragen (aanvragen voor contactname of brochures)
  • statistieken op te stellen over de herkomst van de aanvragen die ons bereiken via de site (in de zin van « 80% van de contactopnames zijn afkomstig uit Europa »)
  • u te informeren over promoacties, nieuwtjes of ontdekkingssuggesties rond de uitrusting, de sites, de projectpartners, de evenementen en andere organisaties of organisatoren met een toeristische of culturele insteek.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval doorgegeven of verkocht worden aan een derde. Dit garandeert u dat u beschermd bent tegen elke mogelijke vorm van commerciële “stalking” of elk ander kwaadwillig gebruik van uw gegevens (spam, enz.)

Raadpleging van uw persoonsgegevens

We passen uiteraard de bepalingen toe van de Verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Referentie 2016/679 – GDPR algemene verordening gegevensbescherming). Deze wet beschermt u tegen elke vorm van misbruik. U hebt o.a. het recht om kosteloos uw gegevens te raadplegen en om ons te vragen om ze te wijzigen of om ze te schrappen uit het bestand. Hiertoe volstaat het om ons dit te vragen via e-mail. We leven de aanbevelingen na van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die valt onder de Federale Belgische regering. Inzamelen en analyseren van niet-persoonlijke statistieken. Zoals bij alle websites verzamelt onze server automatisch niet-persoonlijke gegevens, zoals de datum en het uur, het besturingssysteem, de kernwoorden gebruikt om ons te vinden, enz. Deze statistieken helpen ons om onze website te verbeteren door die aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. We zouden bijvoorbeeld kunnen weten dat « 50% van de bezoekers op de website, de website na 20 seconden verlaten », maar niet dat « Dhr. A. op dat uur op de website actief was en dat hij de website verliet na drie pagina’s te hebben geraadpleegd ». Deze statistieken tasten uw privéleven dus niet aan.