Accueil

Scientia & Virabian

Logo design'in shops

Rue de la Chaussée, 6,4-66

Implantée à Mons depuis 50 ans, la librairie Scientia dispose de plus de 100 000 ouvrages. En 2020, l’établissement déménage dans cet espace, plus spacieux. Le défi résidait dans l’aménagement des vitrines de 60 m², avec un besoin de modularité afin d’y présenter un maximum de livres. Virabian a pour cela conçu des panneaux en bois, composés de croix permettant d’agencer facilement les supports pour les livres présentés.

De boekhandel Scientia is al 50 jaar in Bergen gevestigd en heeft meer dan 100.000 boeken in haar collectie. In 2020 verhuisde de zaak naar deze grotere ruimte. De uitdaging lag in de indeling van de etalages van 60 m², waarbij behoefte is aan modulariteit om zoveel mogelijk boeken te kunnen presenteren. Virabian ontwierp hiervoor houten panelen, samengesteld uit kruisen, om de dragers van de gepresenteerde boeken gemakkelijk te kunnen ordenen.