Accueil

Nath’ural Feel & Spationaute Design

Logo design'in shops

Rue Saint-Martin, 49

Nath’ural Feel est un établissement entièrement consacré au bien-être. Pour son emménagement dans ce nouvel espace, Nathalie, la gérante, a collaboré avec Spationaute Design pour la conception et l’aménagement de son espace afin d’offrir une belle mise en valeur des produits. En découle un univers feutré et enveloppant, en totale adéquation avec l’offre proposée par le commerce.

Bij Nath’ural Feel staat welzijn centraal. Voordat ze haar intrek nam in deze nieuwe ruimte werkte Nathalie, de zaakvoerster, samen met Spationaute Design voor het ontwerp en de inrichting van haar ruimte zodat de producten perfect tot uiting komen. Het resultaat is een gezellige, warme en innemende ruimte, volledig in harmonie met het aanbod.