Accueil

Atelier Cathy B. & Tom Gits

Logo design'in shops

Rue Piquet, 29

Catherine Bachelard, artisan-joaillière, réalise des bijoux sur mesure, en recyclant notamment l’or. En investissant ce nouvel espace, elle a confié la réalisation d’un comptoir et de deux vitrines sur mesure à Tom Gits. Frêne incurvé, métal et verre s’associent avec brio pour mettre en valeur les créations de la joaillière.

Catherine Bachelard, een juwelier, maakt juwelen op maat, met name door goud te recycleren. Toen ze deze nieuwe ruimte betrok, vertrouwde ze de creatie van een toonbank en twee op maat gemaakte vitrines toe aan Tom Gits. Gebogen essen, metaal en glas combineren perfect om de creaties van de juwelier te tonen.